17.05.2012 г.

Мечтата да слугуваш.Мечтата да слугуваш.

Най-видимата връзка между жени и sissies е обикновената комерсиална доминация. Sissies плащат огромни суми, за да бъдат доминирани от жени и за да бъдат превръщани в жени, феминизирани. Този вид комерсиално доминиране се е превърнало в дойната крава въобще на цялата сексуална индустрия и се рекламира свободно, без забрани от държавните органи във вестници, списания, както и в множество уеб-сайтове в Интернет. Това е индустрия, която включва десетки хиляди жени, които нямат никакъв действителен интерес към техните клиенти, sissies, и не влагат лични чувства в "правенето" на този бизнес. Понякога обикновени мъже-съпрузи, иначе почтени половинки в семействата си, изпълняват тайно и странната и двойствена роля на мъже пажове, слуги, придружители на властните си комерсиални "господарки". Понякога в комерсиалното "властване" може да бъде включено дори и условието за "насилствена" проституция на клиента - "Господарката" го продава, разменя, отдава под наем срещу действително заплащане. Но обикновено в сцените на комерсиално доминиране се включват обичайните практики на кросдресинг (травестиране), в които се добавят и елементи на ритуално унижаване: словесни обиди, телесни наказания, дисциплина, превъзпитаване и лишаване от "лошите" навици на клиента.Средностатистическият мъж, въвлечен в такива сцени на унижение е обикновено женен, хетеросексуален или бисексуален мъж, който изпитва вина и срам относно неговата мъжественост, вина поради извънредно развитата или пък обратно - слабо проявената страна на авторитарния мъжки характер. Този тип мъж остава неудовлетворен от блудкавата парадигма на сякаш смазващото, догматично наследено от предишни векове правило на господството на патриархата. Платената домина може да го бие по задника с пръчка или камшик, да му говори с език и интонация на властна и нетърпяща възражения господстваща жена, жена-инструктор, дори - робовладелец. Тя може да изисква от него респект, дисциплина, съобразяване с правилата й - измислени или не, да го кара да пълзи в краката й, да я обожествява с думи и действия. Като домина, тя може да го задължи да носи женско бельо - дамски гащички, чорапогащи, или пък да се се "преобразява" чрез носенето на перуки. Често това травестиране носи нелеп и смешен характер, но то демонстрира абсолютното, безусловното отдаване и подчинение под властта на домината, и има въвеждащ характер към една евентуално разрешена сцена от "господарката", в която на него може да му се даде възможността да "осъществи" някои от сексуалните си фетиши - да лиже обувките й или стъпалото на крака й, да души гениталиите й, или пък да му бъде позволено като награда да сбъдне някой друг свой фетиш, предварително уговорен, в който обаче почти никога не се среща секс... . Комерсиалната доминация е също и "главнокомандващият" бизнес в сексуалната индустрия, основна причина за това е, че на "господарката" не се налага да участва сама в сцена на проституция. Тя отдава заповедите и командва, налага ограничения и правила, които да бъдат спазвани от клиентите й. Домината може да играе ролята на жестока кучка, но затова й се плаща, и й се плаща много добре... Тя не толерира нищо, а затова получава всичко, каквото поиска. Усещането за контрол и големите пари са движещата сила на комерсиалната доминация.


"Червеят" обикновено играе ролята на сиси, но не винаги. Най-често той е сиси само по време на сцената. Но в много случаи, ако не и в повечето, той има силно, дълбоко скрито желание д бъде напълно феминизиран, което се дължи или на фетишистко привличане, или на полова дисфория*(неудовлетвореност от собствения пол, липса на удоволствие от изпълнение на действия, специфични за конкретния пол). Това желание, разбира се, е блокирано от стаения срам, чувство на вина. Външно този тип не може да бъде разпознат лесно - видимата му роля често е на семеен, съпруг с жена и деца. Неговата роля на плащащо сиси му позволява да влезе на живо в съприкосновение с често противоречивите и объркващи го странни и извратени натрапливости. Но комерсиалното доминиране е просто трик, с който да бъдат измъкнати парите на клиента, а в действителност много рядко плащащият изпитва пълно задоволство и психосексуално освобождаване - тези театрални постановки на женска доминация са скъпо платени и ограничени във времето до 1-2 часа, освен в случаите, когато клиентът е наистина достатъчно богат, за да си позволи да се върне отново при домината за нов "сеанс". Участващият в сцена подчинен обикновено е унижаван от доминиращата жена.

Унижението е ритуал, който персонифицира чувството за вина и по този начин улеснява подчинения да демонстрира чувството си за собствена безполезност и да открие тънката нишка на сексуална приемливост от доминиращата партньорка. "Господарката" обикновено е строга и властна, но също прибягва и до методи, свързани със съчувствието и емпатията, нежното приемане и разбиране. Така тя сякаш препотвърждава правото си да насилва и унижава подчинения, като му отпуска своя малък гратис, в името на безусловния контрол над личността му. Носенето на дамски гащички, колениченето и пълзенето по пода или слугуването като жива подложка, табуретка за нозете на властната стопанка, което понякога се осъществява и в неудобен бандаж, е знак, че "червеят" приема като висше, канонично осветено право правото на господарката над неговата душа и тяло, приемайки справедливостта на самоунижението и лишаването от мъжественост. Това "лишаване" фактически може да го възбуди и да предизвика ерекция, което на свой ред води до сурови наказания и дисциплина.


Вече бе казано, че sissies изпитват вина поради натрапената им идея да бъдат властни, отговорни, поемайки ролята на всезнаещи и всеможещи съпрузи, а в работата - и на корпоративни плъхове, длъжни да реагират на пазарните реалности егоистично и агресивно. Стресът над тези мъже е невероятен. "Принуждавайки" ги да носят дамски гащички, те не само признават своята слабост, но и отмъщават тайничко на жените си, които рядко имат представа и още по-рядко биха приели да изпълняват техните сексуални фантазии, свързани с женска доминация. Така, че "насилствената феминизация" и възпитаването-да-бъдеш-жена не е форма на сексуална игра с власт и унижение, но също и - както отбелязах по-горе в статията - неподправено, понякога и скрито проявление на полова дисфория. Тези мъже, както и повечето мъже, са любопитни да разберат като какво е да бъдеш жена, да се чувстваш емоционално и физически в кожата на другия пол.Общо взето, комерсиалното доминиране не е нищо повече от идиотска загуба на пари в безнадеждния кръг на изкуственото сексуално задоволяване, където властната домина неприкрито и откровено отказва да му даде това, за което той моли.


Все пак можем да признаем, че има един съвсем малък процент от комерсиални домини, които са способни да проявят дълбоко психологическо разбиране към клиента си, да проявяват искрена загриженост и одобрение на самоволната емаскулинизация на доминираните мъже, устремили се към феминизация. Такива домини в буквалния смисъл на думата са и завършени фройдистки сихолози, доставящи най-перверзните възможни начини на забавление на най-рисковите групи - обикновено хора със власт, изтощени от постоянното й практикуване: политици, съдии, знаменитости в обществото, хора с икономическа власт и много пари. Разбира се, при изключителна поверителност и конфиденциалност...
А сега нека разгледаме следващият тип жени - жените, които обичат sissies, но не изискват за това да им се заплаща - действителните, неподправено-искрените в чувствата си жени. Такива жени често са изключително откровени и сърдечни като личности, някои от тях могат да желаят да доминират, а други - не.
hit.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар